Sources / Źródła

We learn from many sources. This is a compilation of the ones which we used in here so far. As you can see, inspirations can come from anywhere, even from us, perhaps?

Uczymy się z wielu źródeł. Oto kompilacja tych, z których dotychczas tu skorzystaliśmy. Jak widzisz, inspiracja może przyjść zewsząd, może również i od nas?

2016-11-27_sources1