I want to start! / Chcę zacząć!

Wersja polska poniżej.

This is it, you want to bake bread. Well done, I hope you will enjoy it.

Ever since the start of running the blog, I was trying to post recipes both easy and fancy so that everyone has something to choose from. That said, I’ve noticed the learning tag is not the easiest way to find what you want to do, so I decided to make this page to include quick links with answers to questions I’ve been receiving.

I would like to start baking, what do I need?

You need an oven, a bowl or a colander, a kitchen towel, a scale, water, flour, salt, yeast.

A couple rules, followed by a recipe have been described in How to start baking?

I don’t want to read a lot, I want to bake

See Basic kids’ bread.

I don’t have an oven.

Try something simpler, like Proziaki, English muffins or Gozleme.

Sourdough is to difficult to begin with, isn’t it?

It’s not. While the recipe in Sourdough may be a bit tricky to start with, you can make your sourdough and use it for something relatively simple, like White wheat-rye bread.

I don’t have time for sourdough, I need to bake now!

You can try the recipes above, but if you want something more interesting, the Rustic bread will still take you some time, but you don’t need to wait for the sourdough.

Gluten gluten gluten gluten gluten gluten gluten!

I know what you mean. Recipe in Gluten-free bread requires a couple fancy ingredients and a sourdough. Instead, you could try and upscale a recipe from Gluten free burger buns – it should be fine too.

I want something for a party

Look through the snacks tag.

I want to buy a bread machine, what would you recommend?

Nothing.

Don’t get me wrong, they are a brilliant piece of equipment, save you time, give you warm bread in the morning etc. But they take away what I enjoy the most. If I make a lot of bread, I use mixer at first and then switch to hands.

What if you don’t like home made bread? What if you get bored with it? Would you be ok with a big dust catcher for quite a bit of your money?

I do recommend you start making bread by hand and if it sticks with you, buy an appliance to save your time.

What mixer would you recommend?

A planetary one. I have a big Kenwood mixer and am very happy with it. People having a Kitchen Aid are happy with it. I heard good things about Ankarsrum mixers.

Why am I only naming the pricey ones? The cheaper ones I looked at often had a 15 minute operational time with mandatory 45 minute break before next usage. No thank you.

This isn’t something you’re buying every week. Most of the discussions between Kenwood and Kitchen Aid users were including arguments like “I got a new Kenwood, because the old one broke down after 15 years”.

I baked a tonne of bread yesterday, what can I do with it?

Learn a couple ways of dealing with the old bread in How to use excess bread?

You haven’t answered my question yet!

Then ask it. Go to Contact page and drop us a line.

Wersja polska.

A więc tak, chcesz piec chleb. Gratuluję, mam nadzieję że Ci się spodoba.

Odkąd tylko zacząłem prowadzić bloga, starałem się publikować zarówno przepisy łatwe, jaki i bardziej wymyślne, aby każdy mógł sobie coś wybrać. Zauważyłem jednocześnie, że tag nauka nie jest najłatwiejszym sposobem aby znaleźć odpowiednie treści, więc postanowiłem przygotować tę stronę, aby dało się szybciej znaleźć wpisy, będące odpowiedzią na pytania.

Chcę zacząć piec, czego będę potrzebować?

Potrzebujesz piekarnika, miski lub durszlaka, ściereczki kuchennej, wagi, wody, mąki, soli, drożdży.

Kilka zasad i przepis opisałem w Jak zacząć piec?

Nie chcę dużo czytać, chcę piec

Zobacz Podstawowy chleb dla dzieci.

Nie mam piekarnika

Spróbuj czegoś prostszego, na przykład Proziaki, Angielskie muffiny czy Gozlemy.

Trudno zacząć od zakwasu, prawda?

Nie. Choć przepis we wpisie Zakwas może być trochę podchwytliwy na początek, możesz zrobić z niego tylko zakwas, a przepis wziąć z czegoś względnie łatwego, jak Biały chleb pszenno-żytni.

Nie mam czasu na zakwas, chcę piec już teraz!

Możesz użyć przepisów powyżej, a jeśli chcesz czegoś ciekawszego, Chleb rustykalny zajmie trochę więcej czasu, ale na zakwas czekać nie musisz.

Gluten gluten gluten gluten gluten gluten gluten!

Wiem co masz na myśli. Przepis w Chleb bezglutenowy wymaga kilku wymyślnych składników i zakwasu. Zamiast tego możesz spróbować przeskalować przepis na bezglutenowe bułki na burgery – też powinien być w porządku.

Chcę zrobić coś na imprezę

Przejrzyj tag snacks.

Chcę kupić maszynę do pieczenia chleba. Co byś polecił?

Nic.

Nie zrozum mnie źle, to bardzo fajny sprzęt, pozwala oszczędzić czas, robi ciepły chlebek na śniadanie itd. Ale zabiera z pieczenia to, co lubię najbardziej. Jeśli robię dużo chleba, używam miksera i rąk.

Co jeśli nie lubisz chleba robionego w domu? Co jeśli Ci się znudzi? Czy będziesz mieć problem z dużą kurzołapką za niemałą sumę?

Polecam zacząć od robienia ręcznie i jeśli się spodoba, kup urządzenie żeby oszczędzić swój czas.

Jaki mikser polecasz?

Planetarny. Mam dużego Kenwooda i jestem z niego bardzo zadowolony. Ludzie mają KitchenAid i są z niego bardzo zadowoleni. Słyszałem dobre rzeczy o mikserach Ankarsrum.

Dlaczego wymieniam te drogie? Gdy oglądałem tańsze, miały one zazwyczaj wymóg 45 minut przerwy po każdych 15 minutach używania. Nie dziękuję.

Miksera nie kupuje się co tydzień. Większość dyskusji między użytkownikami Kenwoodów i KitchenAidów zawierała argumenty typu “kupiłem nowego Kenwooda, bo ten stary zepsuł się po 15 latach”.

Z chleba upiekłam ściany, krzesła i obrazy. Co z nim teraz zrobić?

Poznaj kilka sposobów na stary chleb w Jak wykorzystać nadmiar chleba?

Nie odpowiedziałeś na moje pytanie!

To zadaj je. Idź na stronę Kontakt i napisz do nas.