Bread with baked potatoes. Chleb z pieczonymi ziemniakami

We’ve had baked potatoes last Friday and many weren’t eaten. We didn’t want them to go to waste.

W piątek zrobiliśmy pieczone ziemniaki, niestety wielu nie zjedliśmy. Nie chcieliśmy, żeby się zmarnowały.

Continue reading “Bread with baked potatoes. Chleb z pieczonymi ziemniakami”

Irish Guinness & Buttermilk Bread. Chleb irlandzki na Guinessie i maślance

This is a rather simple bread recipe, but making it was quite tricky, it took me three attempts to get it right, because of a dumb mistake that I was doing.

To raczej prosty przepis, ale wykonanie go było trochę podchwytliwe. Potrzebowałem trzech prób żeby zrobić go dobrze, a to wszystko przez głupi błąd, który popełniałem. Continue reading “Irish Guinness & Buttermilk Bread. Chleb irlandzki na Guinessie i maślance”

Churros. Gniazdka.

Fat Thursday is coming. This year we’re trying out churros, the Spanish doughnuts.

Tłusty Czwartek nadciąga. W tym roku próbujemy churros, czyli hiszpańskie pączki, znane też jako gniazdka. Continue reading “Churros. Gniazdka.”

Vermont Sourdough bread. Chleb z Vermont na zakwasie.

Chleb z Vermont na zakwasie, z dodatkiem mąki pszennej pełnoziarnistej

Sometimes it feels like I’ve had enough of baking. It does however look like baking has not had enough of me. I got back to Master Hamelman.

Czasami mam już dość pieczenia. Wygląda jednak, że pieczenie nie ma dość mnie. Powróciłem do Mistrza Hamelmana.

Continue reading “Vermont Sourdough bread. Chleb z Vermont na zakwasie.”