Song about a baker

For some reason songs about bread that I find aren’t too optimistic.

This one is about a sculptor, Czesław Król, who wasn’t allowed to study arts and became a baker at a family business.  He baked at night and sculpted during the day. One day he commited suicide.

Z jakiegoś względu znajdowane przeze mnie piosenki o chlebie nie są zbyt optymistyczne.

Ta jest o rzeźbiarzu, Czesławie Królu, który nie został przyjęty na studia na ASP i został piekarzem w rodzinnej piekarni. Nocą piekł, za dnia rzeźbił. Pewnego dnia popełnił samobójstwo.

[youtube  https://youtu.be/7cONGtotXxs ]

Rye-spelt-wheat sourdough bread. Żytnio-orkiszowo-pszenny chleb na zakwasie.

Crumb shot

It’s been a while since I last wrote about how to start or progress one’s baking adventure. I would like to share a new experience that I had – I created a new recipe.

Minęło trochę czasu odkąd ostatnio napisałem cokolwiek o rozpoczynaniu pieczenia lub rozwinięciu swoich umiejętności. Chciałbym podzielić się nowym doświadczeniem – stworzyłem nowy przepis.

Continue reading “Rye-spelt-wheat sourdough bread. Żytnio-orkiszowo-pszenny chleb na zakwasie.”

Pain Au Levain

Happy Valentine’s Day! I know, it’s a bit late, but that’s when we baked these wonderful loaves. I would recommend it to all bakers learning to shape the loaves, as it’s surprisingly easy to work with.

Szczęśliwego Walentego!. Wiem że to trochę późno, ale właśnie wtedy upiekłem te wspaniałe chleby. Mogę polecić go każdemu, kto uczy się formować bochenki, ciasto jest bowiem zaskakująco przystępne w obróbce.

Continue reading “Pain Au Levain”