Yeast water. Woda drożdżowa.

Yeast water is quite close to sourdough, but instead of flour, the source of wild yeast and food for it comes from fruit. I’ve been reading about this for a while, but now I’m in Poland with fresh ripe local fruit available and it would be stupid not to try and make it.

Woda drożdżowa jest podobna do zakwasu, ale zamiast mąki, źródłem dzikich drożdży i pożywką dla nich są owoce. Czytałem o tym już od jakiegoś czasu, ale teraz jestem w Polsce, z dostępem do świeżych, lokalnych, dojrzałych owoców, i byłoby głupim nie spróbować jej zrobić.

Continue reading “Yeast water. Woda drożdżowa.”

Spinach & herb flatbreads. Chlebki ze szpinakiem i ziołami.

Making bread can be time consuming. While the real bread-bread just requires the time, we keep looking for nice ideas for something faster and snacky. These flatbreads are one of the recipes we stumbled upon.

Robienie chleba może być czasochłonne. Choć prawdziwy chleb-chleb zwyczajnie potrzebuje tego czasu, my nie ustajemy w poszukiwaniu czegoś szybkiego, bardziej przekąskowego. Te chlebki to jeden z przepisów, które znaleźliśmy.
Continue reading “Spinach & herb flatbreads. Chlebki ze szpinakiem i ziołami.”

Gluten-free toast bread. Bezglutenowy chleb tostowy.

I decided to make a gluten free bread good for toasting, and to try some new solutions (at least new to me).

Postanowiłem zrobić bezglutenowy chleb tostowy i wypróbować przy tym nowe rozwiązania (przynajmniej nowe dla mnie).

Continue reading “Gluten-free toast bread. Bezglutenowy chleb tostowy.”

Khorasan Wheat Bread. Chleb z pszenicy Khorasan.

Experimental day has come. I have reached back to ancient land of Khorasan, currently located in Iran and Afghanistan. See how it turned out.

Nadszedł dzień eksperymentów. Sięgnąłem wstecz, do starożytnej krainy Khorasan, obecnie zlokalizowanej w Iranie i Afganistanie. Zobacz jak wyszło.

Continue reading “Khorasan Wheat Bread. Chleb z pszenicy Khorasan.”

Rustic bread. Chleb rustykalny.

A couple reasons have led to today’s recipe: I got some new bannetons and wanted to try them out, I wanted to try a recipe with yeast-based levain and most of all, I wanted to bake something interesting.

Kilka przyczyn doprowadziło do wykorzystania dzisiejszego przepisu: Kupiłem nowe koszyki i chciałem je wypróbować, chciałem znaleźć przepis na chleb na drożdżach z użyciem zaczynu, a przede wszystkim, chciałem upiec coś ciekawego.

Continue reading “Rustic bread. Chleb rustykalny.”

Fougasse.

Today we’re still in the snacks department. Let me introduce a bread with fancy looks, not too good for a sandwich but perfect to pull apart and dip in something before eating.

Dziś pozostajemy w dziale przekąsek. Z przyjemnością zaprezentuję Wam chleb o nietypowym wyglądzie, nienajlepszy na kanapkę, ale idealny żeby go porwać i zanurzyć w czymś przed jedzeniem. Continue reading “Fougasse.”

Armenian Flatbread. Ormiańskie podpłomyki.

Armenian flatbreads, served with a dip and an edible nasturtium flour (tastes a bit like radish)

Time for an excellent party food. I haven’t made flatbreads before and these blew my mind.

Kolej na doskonałe żarcie imprezowe. Nie robiłem nigdy wcześniej podpłomyków, a te niszczą system.

Continue reading “Armenian Flatbread. Ormiańskie podpłomyki.”

Breakfast rolls. Bułki śniadaniowe.

Every now and then we realise in the evening that there’s no bread for breakfast. Not awesome. After another evening like that Gosia found the breakfast rolls recipe, and here they are.

Co jakiś czas orientujemy się wieczorem, że nie ma chleba na śniadanie. Niewybornie. Po kolejnym takim wieczorze Gosia znalazła przepis na bułki śniadaniowe. Oto one.

Continue reading “Breakfast rolls. Bułki śniadaniowe.”

Gozleme

I live in a place dominated by Turkish culture. Green Lanes in Tottenham is home to some of the best restaurants and cafes, where after having all the koftas, shish, doners and many more you can get some unforgettable baklava with tea. Many cafes sell freshly made gozlemes. I promised one to Helena, but decided to set the bar higher and make them myself.

Mieszkam w miejscu, gdzie dominuje kultura turecka. Green Lanes w Tottenham to lokalizacja kilku z najlepszych restauracji i kawiarni, gdzie po zjedzeniu tych wszystkich koft, shish, donerów i wielu innych, możesz spróbować zniewalająco pysznej baklawy z herbatą. Wiele kawiarni przygotowuje świeże gozlemy. Obiecałem Helence jednego, ale postanowiłem podnieść sobie poprzeczkę i zrobić go samemu. Continue reading “Gozleme”

Gluten-free bread. Chleb bezglutenowy.

Long long time ago, when we were beginning our adventure with bread, I wanted to try and bake something with a technical challenge. I quickly chose gluten-free bread.

Dawno dawno temu, kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z chlebem, chciałm spróbować upiec coś, co byłoby technicznym wyzwaniem. Szybko wybrałem chleb bezglutenowy.

Continue reading “Gluten-free bread. Chleb bezglutenowy.”