Fougasse.

Today we’re still in the snacks department. Let me introduce a bread with fancy looks, not too good for a sandwich but perfect to pull apart and dip in something before eating.

Dziś pozostajemy w dziale przekąsek. Z przyjemnością zaprezentuję Wam chleb o nietypowym wyglądzie, nienajlepszy na kanapkę, ale idealny żeby go porwać i zanurzyć w czymś przed jedzeniem. Continue reading “Fougasse.”

Armenian Flatbread. Ormiańskie podpłomyki.

Armenian flatbreads, served with a dip and an edible nasturtium flour (tastes a bit like radish)

Time for an excellent party food. I haven’t made flatbreads before and these blew my mind.

Kolej na doskonałe żarcie imprezowe. Nie robiłem nigdy wcześniej podpłomyków, a te niszczą system.

Continue reading “Armenian Flatbread. Ormiańskie podpłomyki.”

Breakfast rolls. Bułki śniadaniowe.

Every now and then we realise in the evening that there’s no bread for breakfast. Not awesome. After another evening like that Gosia found the breakfast rolls recipe, and here they are.

Co jakiś czas orientujemy się wieczorem, że nie ma chleba na śniadanie. Niewybornie. Po kolejnym takim wieczorze Gosia znalazła przepis na bułki śniadaniowe. Oto one.

Continue reading “Breakfast rolls. Bułki śniadaniowe.”

Gozleme

I live in a place dominated by Turkish culture. Green Lanes in Tottenham is home to some of the best restaurants and cafes, where after having all the koftas, shish, doners and many more you can get some unforgettable baklava with tea. Many cafes sell freshly made gozlemes. I promised one to Helena, but decided to set the bar higher and make them myself.

Mieszkam w miejscu, gdzie dominuje kultura turecka. Green Lanes w Tottenham to lokalizacja kilku z najlepszych restauracji i kawiarni, gdzie po zjedzeniu tych wszystkich koft, shish, donerów i wielu innych, możesz spróbować zniewalająco pysznej baklawy z herbatą. Wiele kawiarni przygotowuje świeże gozlemy. Obiecałem Helence jednego, ale postanowiłem podnieść sobie poprzeczkę i zrobić go samemu. Continue reading “Gozleme”

Gluten-free bread. Chleb bezglutenowy.

Long long time ago, when we were beginning our adventure with bread, I wanted to try and bake something with a technical challenge. I quickly chose gluten-free bread.

Dawno dawno temu, kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z chlebem, chciałm spróbować upiec coś, co byłoby technicznym wyzwaniem. Szybko wybrałem chleb bezglutenowy.

Continue reading “Gluten-free bread. Chleb bezglutenowy.”

Semolina bread. Chleb z semoliną (grysikiem, kaszą manną).

Do you like to make fancy looking loaves? This is what attracted my attention in this recipe. I simply had to make it.

Czy lubicie fikuśnie wyglądające bochenki? To przyciągnęło moją uwagę w tym chlebie. Zwyczajnie musiałem go zrobić.

Continue reading “Semolina bread. Chleb z semoliną (grysikiem, kaszą manną).”

Wheat sourdough bread. Chleb pszenny na zakwasie.

It’s been a while since I baked a wheat only bread. And it’s nice when someone give’s me a reason to make something I haven’t done for a while.

Minęło już trochę odkąd ostatni raz upiekłem chleb wyłącznie pszenny. I miło, gdy ktoś daje mi powód, abym zrobił coś, czego nie robiłem od dawna. Continue reading “Wheat sourdough bread. Chleb pszenny na zakwasie.”

Chleb orkiszowy z miodem

I usually order seeds from a store that offers a variety of products I haven’t used before. Last month I got some spelt flour and this was time to use it.

Zazwyczaj kupuję ziarna w sklepie, który sprzedaje mnogość produktów, z których dotychczas nie korzystałem. W zeszłym miesiącu nabyłem trochę mąki orkiszowej i nadszedł czas na jej wypróbowanie. Continue reading “Chleb orkiszowy z miodem”

Rye-spelt-wheat sourdough bread. Żytnio-orkiszowo-pszenny chleb na zakwasie.

Crumb shot

It’s been a while since I last wrote about how to start or progress one’s baking adventure. I would like to share a new experience that I had – I created a new recipe.

Minęło trochę czasu odkąd ostatnio napisałem cokolwiek o rozpoczynaniu pieczenia lub rozwinięciu swoich umiejętności. Chciałbym podzielić się nowym doświadczeniem – stworzyłem nowy przepis.

Continue reading “Rye-spelt-wheat sourdough bread. Żytnio-orkiszowo-pszenny chleb na zakwasie.”

Pain Au Levain

Happy Valentine’s Day! I know, it’s a bit late, but that’s when we baked these wonderful loaves. I would recommend it to all bakers learning to shape the loaves, as it’s surprisingly easy to work with.

Szczęśliwego Walentego!. Wiem że to trochę późno, ale właśnie wtedy upiekłem te wspaniałe chleby. Mogę polecić go każdemu, kto uczy się formować bochenki, ciasto jest bowiem zaskakująco przystępne w obróbce.

Continue reading “Pain Au Levain”