Cheese crumble cake. Sernik z kruszonki.

I have recently made a leftover cake using cheese and crumble from another bake. I was actually surprised that it worked.

Ostatnio zrobiłem ciasto z resztek, wykorzystując kruszonkę i ser z innego wypieku. Byłem dość zaskoczony, że wyszło.

Continue reading “Cheese crumble cake. Sernik z kruszonki.”

On baking: flour and fat. O pieczeniu: mąka i tłuszcz.

Mice in bread

No recipe today, some theory instead. First part: on flour and fat.

Dziś bez przepisu, tylko z teorią. Pierwsza część: o mące i tłuszczach. Continue reading “On baking: flour and fat. O pieczeniu: mąka i tłuszcz.”

Drożdżówki. Sweet buns with pudding or cheese.

Grace, a friend of ours, has asked us if we had a recipe for drożdżówki. Well, now we do.

Grace, nasza przyjaciółka, zapytała nas czy mamy przepis na drożdżówki. Teraz już tak.

Continue reading “Drożdżówki. Sweet buns with pudding or cheese.”

A year of blogging. Rok blogowania.

I wrote the first post on the 16th of October 2016. I would definitely say it was worth it.

Pierwszy wpis napisałem 16 października 2016. Zdecydowanie było warto.

Continue reading “A year of blogging. Rok blogowania.”

Tosty francuskie. French toasts.

So you don’t know what to do with that old bread in your bread box? To hard to eat? Don’t throw it away, make some French toast.

Więc nie wiesz co zrobić z tym starym chlebem w Twoim chlebaku? Zbyt twardy do zjedzenia? Nie wyrzucaj go, zrób tosty po francusku. Continue reading “Tosty francuskie. French toasts.”

Whole & Pure Bread (review). Chleb Czystoziarnisty (recenzja).

I couldn’t resist when I saw this product in a store: a mix of ingredients a baking tin and instructions. Time for a review!

Nie mogłem się oprzeć, gdy zobaczyłem ten produkt w sklepie: mieszanka składników, foremka i przepis. Czas na ocenę!

Continue reading “Whole & Pure Bread (review). Chleb Czystoziarnisty (recenzja).”