Plum & chocolate preserve. Marmolada śliwkowo-czekoladowa

It’s easy to get bored with even the most delicious bread. Simply keep eating it with boring stuff on top.

Łatwo jest znudzić się nawet najpyszniejszym chlebem. Zwyczajnie jedz go ciągle z nudnymi rzeczami na wierzchu.

Continue reading “Plum & chocolate preserve. Marmolada śliwkowo-czekoladowa”

Basic kids’ bread. Podstawowy chleb dla dzieci.

The shoemaker’s children are ill-shod. I came home yesterday – no bread.

Szewc bez butów chodzi. Wróciłem wczoraj do domu – nie ma chleba.

Continue reading “Basic kids’ bread. Podstawowy chleb dla dzieci.”

Bagels. Bajgle.

Oh, I love to have a good bagel from time to time. The first one I remember was in August 2010, in Galway. Since then, I had a bagel here and there, but nothing special (apart from one with smoked salmon in The Lordship Hub). Now that I happen to bake bread, it seems like a good time to make a proper bagel or fourteen.

Uwielbiam od czasu do czasu zjeść dobrego bajgla. Pierwszy raz jadłem takiego w sierpniu 2010 w Galway. Od tego czasu sprawiałem sobie jednego od czasu do czasu, ale zazwyczaj nie było to nic wyjątkowego (poza kanapką z wędzonym łososiem w The Lordship Hub). Teraz, gdy piekę, wydaje się dobrym pomysłem upieczenie jednego czy czternastu.

Continue reading “Bagels. Bajgle.”

We’re Breadcentric

I tried to track back to the moment that led to here and now, me sitting in front of the computer, writing a hello.

Próbowałem przypomnieć sobie moment, który doprowadził do obecnej chwili, kiedy siedzę przed komputerem i witam się. Continue reading “We’re Breadcentric”