Gluten

What do you do on Saturday morning, when your child wakes up a bit too early and you really want to do something you hoped to do on your own? I did an experiment.

Co robisz w sobotę rano, gdy Twoje dziecko budzi się ociupinkę zbyt wcześnie, a Ty chcesz zrobić coś, i zrobić to w spokoju? Ja wykonałem eksperyment.

Continue reading “Gluten”

Scones.

New Year, New Me! How are you all doing with your new year’s resolutions? I’m doing great, so after whole five days of excelling in my efforts it’s time for a reward.

Nowy Rok, Nowy Ja! Jak Wam wychodzą noworoczne postanowienia? Mi świetnie, więc po całych pięciu dniach wymiatania przyszedł czas na nagrodę.

Continue reading “Scones.”

Dumplings. Pierogi.

​It doesn’t happen very often that we prepare dumplings, mainly because kids aren’t very keen to eat them. There are two occasions however that we never skip. One of them is today.

Nieczęsto robimy pierogi, głównie dlatego, że dzieci nie jedzą ich zbyt chętnie. Są jednak dwie okazje, kiedy musimy ulepić kilka. Jedną z nich mamy dziś. Continue reading “Dumplings. Pierogi.”

Flour. Mąka.

The first white bread we have baked was made using strong white flour from Lidl. Then we bought organic and never switched back. When writing on how to start baking bread, we used four types of flour – white and dark, both organic and from Lidl. Just to compare.

Pierwszy biały chleb upiekliśmy używając mąki chlebowej z Lidla. Potem kupiliśmy ekologiczną i nie wróciliśmy do poprzedniej. Kiedy pisaliśmy jak zacząć piec chleb, użyliśmy czterech rodzajów mąki – jasnej i ciemnej, zarówno ekologicznej jak i tej z Lidla, żeby porównać.

Continue reading “Flour. Mąka.”