Mini burgers. Małe burgery.

I am always happy to steal an idea from here or there. We had some catering at work the other day and guys brought mini cheeseburgers. About an inch in diameter, insanely good. I wanted to make them and try some recipe while doing so.

Zawsze chętnie podkradam pomysły stąd i owąd. Mieliśmy niedawno catering w firmie i goście przynieśli małe cheeseburgerki. Miały średnicę 2-3 cm, niesamowicie smaczne. Chciałem je zrobić i przy okazji wypróbować nowy przepis. Continue reading “Mini burgers. Małe burgery.”

Poznańskie rolls. Bułki poznańskie.

It’s after Christmas and I’m guessing that the last thing you think about is making new bread. That’s why we’re making rolls instead.

Jest po Świętach i podejrzewam, że ostatnie, o czym teraz myślisz to robienie chleba. Dlatego zrobimy bułki. Continue reading “Poznańskie rolls. Bułki poznańskie.”

Our daily bread. Chleba naszego powszedniego.

So this is Christmas. Regardless of whether you are celebrating or not, whether it is a spiritual experience to you, a get together with friends and family or a struggle, we would like to wish you that you never run out of bread.

Nadchodzą Święta. Niezależnie od tego, czy świętujesz czy nie, czy to jest dla Ciebie doświadczenie duchowe, spotkanie z rodziną i znajomymi, czy trudny czas, chcielibyśmy Ci życzyć, aby Ci nigdy nie zabrakło chleba.

Dzionie

Raków, the village my Mom comes from, has a long, interesting history and multiple local customs and traditions. I am proud to say my family is part of it.

Raków, wioska z której pochodzi moja Mama, ma długą interesującą historię oraz wiele lokalnych zwyczajów i tradycji. Jestem dumny, że mogę być tego częścią. Continue reading “Dzionie”

Getting ready for Christmas. Przygotowania świąteczne.

No recipe today. No advice. No guide. We’re officially in the panic preparation mode.

Dziś bez przepisu. Bez porad. Bez przewodnika. Oficjalnie wkroczyliśmy w tryb panicznych przygotowań. Continue reading “Getting ready for Christmas. Przygotowania świąteczne.”

How to start baking? Jak zacząć piec?

You can easily start baking with a few essential tools and close to no knowledge or skills. Read on and begin.

Możesz z łatwością zacząć piec chleb z kilkoma podstawowymi narzędziami i minimalną ilością wiedzy i umiejętności. Przeczytaj i zacznij.

Continue reading “How to start baking? Jak zacząć piec?”

Baking presents. Prezenty piekarskie.

It may have happened recently that your close one started following some baking fanatics’ blogs and decided to start baking. It may be that they are baking already and you still want to give them something extra. This is my take at “what would I really like to have if I didn’t have it yet”. You may be missing some gift wrapping skills just like my daughter, but hopefully you’ll find some inspiration in this post.

Mogło się zdarzyć, że bliska Ci osoba niedawno zaczęła czytać bloga jakiegoś fanatyka piekarstwa i postanowiła sama zacząć. Może być też tak, że już piecze, a Ty wciąż chcesz jej kupić coś fajnego. To jest moja próba odpowiedzi na pytanie “co bym bardzo chciał mieć, gdybym tego nie miał”. Możesz podobnie jak moja córka nie umieć pakować prezentów, ale mam nadzieję że chociaż znajdziesz w tym wpisie jakąś inspirację. Continue reading “Baking presents. Prezenty piekarskie.”

The Seedy Bread. Chleb ziarnisty.

There are the types of bread that we bake almost every week. The first one is the simple rye, the second one is a white loaf that we will write about soon. This is the third one.

Są trzy rodzaje chleba, które pieczemy niemal każdego tygodnia. Pierwszy jest prosty żytni, drugi to biały, o którym napiszemy wkrótce. Ten jest trzeci. Continue reading “The Seedy Bread. Chleb ziarnisty.”

Silesian sourdough. Chleb śląski na zakwasie

Every now and then we try to bake something different to an everyday bread. This one attracted me because of obvious links to Silesia region of Poland. I don’t even know if it is a proper recipe, but the bread is very tasty.

Co jakiś czas staramy się upiec coś innego niż rzeczy, które piekliśmy dotychczas. Ten przepis mnie skusił oczywistym powiązaniem ze Śląskiem. Nie wiem nawet, czy to jest poprawny przepis, ale chleb jest bardzo smaczny.

Continue reading “Silesian sourdough. Chleb śląski na zakwasie”

English muffins. Angielskie muffiny.

A couple days ago we have been asked by our Friend (check out her Instagram) if we had a recipe for English muffins. We did.

Kilka dni temu zostaliśmy zapytanie przez naszą Przyjaciółkę (obadajcie jej Instagram), czy nie mamy przepisu na angielskie muffiny. Mamy. Continue reading “English muffins. Angielskie muffiny.”