Simple rye bread. Prosty chleb żytni

Today I’m providing one of the recipes that we worked out on our own. It’s one of those “I wonder if this works” attempts, and one of few that actually have worked. It is very simple and many people like it.

Dziś przedstawiam jeden z przepisów, które opracowaliśmy samodzielnie. To jedno z podejść typu “ciekawe czy to się uda” i jedno z nielicznych, które się udały. Jest bardzo prosty i wiele osób go lubi. Continue reading “Simple rye bread. Prosty chleb żytni”

Soft Sweet Pretzels. Delikatne słodkie precle.

I always get a craving when I go past one of those soft pretzel places in the malls. And I saw one on Friday. Challenge accepted, delicious pretzel place.

Zawsze łapię smaka, gdy przechodzę obok miejsc sprzedających miękkie precelki w cynamonie, dość powszechne w centrach handlowych Wielkiej Brytanii. Tak jak w piątek. Wyzwanie podjęte, precelkownio. Continue reading “Soft Sweet Pretzels. Delikatne słodkie precle.”

Sourdough. Zakwas.

I don’t know what’s so special about sourdough precisely, but there is something. It is one of examples of how humans managed to make nature work for him, when they works for nature. It stands in one line with other fermented foods like sauerkraut, żurek, or cucumbers in brine. And beer, wine, cider.

Nie wiem, co dokładnie jest takiego wyjątkowego w zakwasie, ale coś jest. To jeden z przykładów jak człowiek zdołał sprawić, by natura pracowała dla niego, gdy on pracuje dla natury. W tej samej grupie jest też kapusta kiszona, żurek czy ogórki kiszone. I piwo, wino, cydr.

Continue reading “Sourdough. Zakwas.”

Cheesy Sausage Rolls. Bułeczki z serem i kiełbasą

Bonfire Night in UK is a celebration connected to an unsuccessful attempt to assassinate the King. Currently it focuses on bonfires and firework displays. Last year we went to the Lordship Recreation Ground to see the Alexandra Palace fireworks show and it was a brilliant sight (without the smoke and noise), so we decided to do it again this year.

Noc Guya Fawkesa nawiązuje do nieudanego zamachu na króla. Obecnie jej kwintesencją są ogniska i pokazy sztucznych ogni. W zeszłym roku byliśmy w Lordship Recreation Ground żeby zobaczyć pokaz z Alexandra Palace i było to świetne doświadczenie (bez dymu i hałasu), więc postanowiliśmy powtórzyć je i w tym roku.

Continue reading “Cheesy Sausage Rolls. Bułeczki z serem i kiełbasą”