Getting ready for Christmas. Przygotowania świąteczne.

No recipe today. No advice. No guide. We’re officially in the panic preparation mode.

Dziś bez przepisu. Bez porad. Bez przewodnika. Oficjalnie wkroczyliśmy w tryb panicznych przygotowań. Continue reading “Getting ready for Christmas. Przygotowania świąteczne.”

How to start baking? Jak zacząć piec?

You can easily start baking with a few essential tools and close to no knowledge or skills. Read on and begin.

Możesz z łatwością zacząć piec chleb z kilkoma podstawowymi narzędziami i minimalną ilością wiedzy i umiejętności. Przeczytaj i zacznij.

Continue reading “How to start baking? Jak zacząć piec?”

Baking presents. Prezenty piekarskie.

It may have happened recently that your close one started following some baking fanatics’ blogs and decided to start baking. It may be that they are baking already and you still want to give them something extra. This is my take at “what would I really like to have if I didn’t have it yet”. You may be missing some gift wrapping skills just like my daughter, but hopefully you’ll find some inspiration in this post.

Mogło się zdarzyć, że bliska Ci osoba niedawno zaczęła czytać bloga jakiegoś fanatyka piekarstwa i postanowiła sama zacząć. Może być też tak, że już piecze, a Ty wciąż chcesz jej kupić coś fajnego. To jest moja próba odpowiedzi na pytanie “co bym bardzo chciał mieć, gdybym tego nie miał”. Możesz podobnie jak moja córka nie umieć pakować prezentów, ale mam nadzieję że chociaż znajdziesz w tym wpisie jakąś inspirację. Continue reading “Baking presents. Prezenty piekarskie.”

The Seedy Bread. Chleb ziarnisty.

There are the types of bread that we bake almost every week. The first one is the simple rye, the second one is a white loaf that we will write about soon. This is the third one.

Są trzy rodzaje chleba, które pieczemy niemal każdego tygodnia. Pierwszy jest prosty żytni, drugi to biały, o którym napiszemy wkrótce. Ten jest trzeci. Continue reading “The Seedy Bread. Chleb ziarnisty.”

Silesian sourdough. Chleb śląski na zakwasie

Every now and then we try to bake something different to an everyday bread. This one attracted me because of obvious links to Silesia region of Poland. I don’t even know if it is a proper recipe, but the bread is very tasty.

Co jakiś czas staramy się upiec coś innego niż rzeczy, które piekliśmy dotychczas. Ten przepis mnie skusił oczywistym powiązaniem ze Śląskiem. Nie wiem nawet, czy to jest poprawny przepis, ale chleb jest bardzo smaczny.

Continue reading “Silesian sourdough. Chleb śląski na zakwasie”

English muffins. Angielskie muffiny.

A couple days ago we have been asked by our Friend (check out her Instagram) if we had a recipe for English muffins. We did.

Kilka dni temu zostaliśmy zapytanie przez naszą Przyjaciółkę (obadajcie jej Instagram), czy nie mamy przepisu na angielskie muffiny. Mamy. Continue reading “English muffins. Angielskie muffiny.”

Simple rye bread. Prosty chleb żytni

Today I’m providing one of the recipes that we worked out on our own. It’s one of those “I wonder if this works” attempts, and one of few that actually have worked. It is very simple and many people like it.

Dziś przedstawiam jeden z przepisów, które opracowaliśmy samodzielnie. To jedno z podejść typu “ciekawe czy to się uda” i jedno z nielicznych, które się udały. Jest bardzo prosty i wiele osób go lubi. Continue reading “Simple rye bread. Prosty chleb żytni”

Soft Sweet Pretzels. Delikatne słodkie precle.

I always get a craving when I go past one of those soft pretzel places in the malls. And I saw one on Friday. Challenge accepted, delicious pretzel place.

Zawsze łapię smaka, gdy przechodzę obok miejsc sprzedających miękkie precelki w cynamonie, dość powszechne w centrach handlowych Wielkiej Brytanii. Tak jak w piątek. Wyzwanie podjęte, precelkownio. Continue reading “Soft Sweet Pretzels. Delikatne słodkie precle.”