Song about a baker

For some reason songs about bread that I find aren’t too optimistic.

This one is about a sculptor, Czesław Król, who wasn’t allowed to study arts and became a baker at a family business.  He baked at night and sculpted during the day. One day he commited suicide.

Z jakiegoś względu znajdowane przeze mnie piosenki o chlebie nie są zbyt optymistyczne.

Ta jest o rzeźbiarzu, Czesławie Królu, który nie został przyjęty na studia na ASP i został piekarzem w rodzinnej piekarni. Nocą piekł, za dnia rzeźbił. Pewnego dnia popełnił samobójstwo.

[youtube  https://youtu.be/7cONGtotXxs ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *