Sourdough pizza. Pizza na zakwasie

“I want to make sourdough, Daddy!” – what could I say? We have. And then made pizza with it.

“Tato, chcę zrobić zakwas!” – co ja mogłem powiedzieć? Zrobiliśmy. A potem użyliśmy go do pizzy.

Continue reading “Sourdough pizza. Pizza na zakwasie”

Gluten-free sourdough waffles (pancakes). Bezglutenowe gofry (naleśniki) na zakwasie

Happy Pancake Tuesday! It’s time to wrap up the week of greasy insanity. Let’s make it with waffles.

Szczęśliwego Naleśnikowego Wtorku! Czas zakończyć tydzień tłustego absurdu. Zrobimy to goframi.

Continue reading “Gluten-free sourdough waffles (pancakes). Bezglutenowe gofry (naleśniki) na zakwasie”

Instagram

I have noticed that the Instagram widget was not working properly. Apologies for that. It’s fixed now. Feel free to open, like and follow 🙂

Zauważyłem, że widżet Instagrama nie działał prawidłowo. Przepraszam. Naprawiłem. Możecie teraz swobodnie otwierać, polubić i obserwować 🙂

Angel wings. Faworki. Chrust.

The carnival is heading towards its end. This Thursday is Fat Thursday in Poland. On this day calories don’t exist.

Karnawał się kończy. Jak dobrze wiemy, w Tłusty Czwartek kalorie nie istnieją.

Continue reading “Angel wings. Faworki. Chrust.”

Banana Bread

Banana bread

Every day we get some fruit at the office. When they aren’t eaten, they get thrown away while still good. I decided to fix that and took some bananas home.

Codziennie dostajemy w biurze owoce. Jeśli nie zostaną zjedzone, są wyrzucane, często wciąż dobre. Postanowiłem to naprawić i zabrałem do domu banany.

Continue reading “Banana Bread”

Challah. Chałka.

What can you make for Valentine’s Day? First idea would be something sweet and red. And heart-shaped, of course. And I thought: what if you braid a heart?

Co można zrobić na Walentynki? Pierwszy pomysł to coś słodkiego i czerwonego. I w kształcie serca, oczywiście. A ja sobie pomyślałem: a gdyby tak zapleść serce? Continue reading “Challah. Chałka.”

How to use excess bread? Jak wykorzystać nadmiar chleba?

Every now and then you have too much bread. It would be a pity to waste it, and it may be slightly too old to eat with sandwiches already. Here’s what you can do with it.

Czasem zdarzy się, że masz zbyt dużo chleba. Szkoda byłoby go zmarnować, a może być już troszkę za stary, żeby zrobić z niego kanapkę. Oto co możesz z nim zrobić. Continue reading “How to use excess bread? Jak wykorzystać nadmiar chleba?”