Rye-spelt-wheat sourdough bread. Żytnio-orkiszowo-pszenny chleb na zakwasie.

Crumb shot

It’s been a while since I last wrote about how to start or progress one’s baking adventure. I would like to share a new experience that I had – I created a new recipe.

Minęło trochę czasu odkąd ostatnio napisałem cokolwiek o rozpoczynaniu pieczenia lub rozwinięciu swoich umiejętności. Chciałbym podzielić się nowym doświadczeniem – stworzyłem nowy przepis.

Continue reading “Rye-spelt-wheat sourdough bread. Żytnio-orkiszowo-pszenny chleb na zakwasie.”

Oat & sesame biscuits in chocolate. Ciasteczka owsiano-sezamowe w czekoladzie.

Yay! I got past the probation period at work! Sounds like a perfectly valid reason to make biscuits.

Hura! Przeszedłem okres próbny w firmie! Idealny powód by zrobić ciastka.

Continue reading “Oat & sesame biscuits in chocolate. Ciasteczka owsiano-sezamowe w czekoladzie.”

Pain Au Levain

Happy Valentine’s Day! I know, it’s a bit late, but that’s when we baked these wonderful loaves. I would recommend it to all bakers learning to shape the loaves, as it’s surprisingly easy to work with.

Szczęśliwego Walentego!. Wiem że to trochę późno, ale właśnie wtedy upiekłem te wspaniałe chleby. Mogę polecić go każdemu, kto uczy się formować bochenki, ciasto jest bowiem zaskakująco przystępne w obróbce.

Continue reading “Pain Au Levain”

Sourdough pizza. Pizza na zakwasie

“I want to make sourdough, Daddy!” – what could I say? We have. And then made pizza with it.

“Tato, chcę zrobić zakwas!” – co ja mogłem powiedzieć? Zrobiliśmy. A potem użyliśmy go do pizzy.

Continue reading “Sourdough pizza. Pizza na zakwasie”

Gluten-free sourdough waffles (pancakes). Bezglutenowe gofry (naleśniki) na zakwasie

Happy Pancake Tuesday! It’s time to wrap up the week of greasy insanity. Let’s make it with waffles.

Szczęśliwego Naleśnikowego Wtorku! Czas zakończyć tydzień tłustego absurdu. Zrobimy to goframi.

Continue reading “Gluten-free sourdough waffles (pancakes). Bezglutenowe gofry (naleśniki) na zakwasie”

Instagram

I have noticed that the Instagram widget was not working properly. Apologies for that. It’s fixed now. Feel free to open, like and follow 🙂

Zauważyłem, że widżet Instagrama nie działał prawidłowo. Przepraszam. Naprawiłem. Możecie teraz swobodnie otwierać, polubić i obserwować 🙂

Angel wings. Faworki. Chrust.

The carnival is heading towards its end. This Thursday is Fat Thursday in Poland. On this day calories don’t exist.

Karnawał się kończy. Jak dobrze wiemy, w Tłusty Czwartek kalorie nie istnieją.

Continue reading “Angel wings. Faworki. Chrust.”