Sourdough. Zakwas.

I don’t know what’s so special about sourdough precisely, but there is something. It is one of examples of how humans managed to make nature work for him, when they works for nature. It stands in one line with other fermented foods like sauerkraut, żurek, or cucumbers in brine. And beer, wine, cider.

Nie wiem, co dokładnie jest takiego wyjątkowego w zakwasie, ale coś jest. To jeden z przykładów jak człowiek zdołał sprawić, by natura pracowała dla niego, gdy on pracuje dla natury. W tej samej grupie jest też kapusta kiszona, żurek czy ogórki kiszone. I piwo, wino, cydr.

Continue reading “Sourdough. Zakwas.”

Almost five grains bread. Chleb “prawie pięć ziaren”

It happened again. In the morning I get up, open the bread box – all gone.

Znów to samo. Rano wstaję, otwieram chlebak – pusto.

Continue reading “Almost five grains bread. Chleb “prawie pięć ziaren””

Parmesan breadstick. Paluchy chlebowe z parmezanem

Since it’s cold, rainy, and generally Autumn, we’re often craving something crunchy.

Jako że zimno, pada i jesień generalnie, to często mamy ochotę coś pochrupać.

Continue reading “Parmesan breadstick. Paluchy chlebowe z parmezanem”

Cheesy Sausage Rolls. Bułeczki z serem i kiełbasą

Bonfire Night in UK is a celebration connected to an unsuccessful attempt to assassinate the King. Currently it focuses on bonfires and firework displays. Last year we went to the Lordship Recreation Ground to see the Alexandra Palace fireworks show and it was a brilliant sight (without the smoke and noise), so we decided to do it again this year.

Noc Guya Fawkesa nawiązuje do nieudanego zamachu na króla. Obecnie jej kwintesencją są ogniska i pokazy sztucznych ogni. W zeszłym roku byliśmy w Lordship Recreation Ground żeby zobaczyć pokaz z Alexandra Palace i było to świetne doświadczenie (bez dymu i hałasu), więc postanowiliśmy powtórzyć je i w tym roku.

Continue reading “Cheesy Sausage Rolls. Bułeczki z serem i kiełbasą”

Whole wheat bread with seeds. Chleb pszenny razowy z ziarnami

Every now and then Gosia lets me prepare some bread using a new recipe. She nearly always regrets it.

Od czasu do czasu Gosia pozwala mi przygotować chleb według nowego przepisu. Niemal zawsze tego żałuje.

Continue reading “Whole wheat bread with seeds. Chleb pszenny razowy z ziarnami”

Plum & chocolate preserve. Marmolada śliwkowo-czekoladowa

It’s easy to get bored with even the most delicious bread. Simply keep eating it with boring stuff on top.

Łatwo jest znudzić się nawet najpyszniejszym chlebem. Zwyczajnie jedz go ciągle z nudnymi rzeczami na wierzchu.

Continue reading “Plum & chocolate preserve. Marmolada śliwkowo-czekoladowa”

Basic kids’ bread. Podstawowy chleb dla dzieci.

The shoemaker’s children are ill-shod. I came home yesterday – no bread.

Szewc bez butów chodzi. Wróciłem wczoraj do domu – nie ma chleba.

Continue reading “Basic kids’ bread. Podstawowy chleb dla dzieci.”