Rustic bread. Chleb rustykalny.

A couple reasons have led to today’s recipe: I got some new bannetons and wanted to try them out, I wanted to try a recipe with yeast-based levain and most of all, I wanted to bake something interesting.

Kilka przyczyn doprowadziło do wykorzystania dzisiejszego przepisu: Kupiłem nowe koszyki i chciałem je wypróbować, chciałem znaleźć przepis na chleb na drożdżach z użyciem zaczynu, a przede wszystkim, chciałem upiec coś ciekawego.

Continue reading “Rustic bread. Chleb rustykalny.”

Fougasse.

Today we’re still in the snacks department. Let me introduce a bread with fancy looks, not too good for a sandwich but perfect to pull apart and dip in something before eating.

Dziś pozostajemy w dziale przekąsek. Z przyjemnością zaprezentuję Wam chleb o nietypowym wyglądzie, nienajlepszy na kanapkę, ale idealny żeby go porwać i zanurzyć w czymś przed jedzeniem. Continue reading “Fougasse.”

Armenian Flatbread. Ormiańskie podpłomyki.

Armenian flatbreads, served with a dip and an edible nasturtium flour (tastes a bit like radish)

Time for an excellent party food. I haven’t made flatbreads before and these blew my mind.

Kolej na doskonałe żarcie imprezowe. Nie robiłem nigdy wcześniej podpłomyków, a te niszczą system.

Continue reading “Armenian Flatbread. Ormiańskie podpłomyki.”

Yeast cake challenge. Pojedynek ciast drożdżowych.

I have challenged my wife. I have challenged her to bake a cake with similar key points, but in a different way.  Here’s the story and the results.

Rzuciłem mojej żonie wyzwanie. Wyzwałem ją, aby upiekła ciasto o podobnym pomyśle jak moje, ale po swojemu. Oto historia i wyniki.

Continue reading “Yeast cake challenge. Pojedynek ciast drożdżowych.”

Failed bake is not a failure. Nieudany wypiek to nie porażka.

I would like to show you quickly what I tried making this weekend, why it did not work, and what I plan next.

Chciałbym Wam dziś szybko pokazać, co próbowałem zrobić w weekend, czemu nie wyszło i co planuję następne. Continue reading “Failed bake is not a failure. Nieudany wypiek to nie porażka.”

Breakfast rolls. Bułki śniadaniowe.

Every now and then we realise in the evening that there’s no bread for breakfast. Not awesome. After another evening like that Gosia found the breakfast rolls recipe, and here they are.

Co jakiś czas orientujemy się wieczorem, że nie ma chleba na śniadanie. Niewybornie. Po kolejnym takim wieczorze Gosia znalazła przepis na bułki śniadaniowe. Oto one.

Continue reading “Breakfast rolls. Bułki śniadaniowe.”

Gozleme

I live in a place dominated by Turkish culture. Green Lanes in Tottenham is home to some of the best restaurants and cafes, where after having all the koftas, shish, doners and many more you can get some unforgettable baklava with tea. Many cafes sell freshly made gozlemes. I promised one to Helena, but decided to set the bar higher and make them myself.

Mieszkam w miejscu, gdzie dominuje kultura turecka. Green Lanes w Tottenham to lokalizacja kilku z najlepszych restauracji i kawiarni, gdzie po zjedzeniu tych wszystkich koft, shish, donerów i wielu innych, możesz spróbować zniewalająco pysznej baklawy z herbatą. Wiele kawiarni przygotowuje świeże gozlemy. Obiecałem Helence jednego, ale postanowiłem podnieść sobie poprzeczkę i zrobić go samemu. Continue reading “Gozleme”

Savoury biscuits with sourdough. Ciastka wytrawne z zakwasem.

We store must of our sourdoughs in the fridge, but the one made with Helena is kept in room temperature. This means regular feeding, and this means a lot of discarded sourdough. We’re learning to tackle this today.

Większość naszych zakwasów trzymamy w lodówce, ale ten zrobiony z Heleną stoi na blacie kuchennym. To oznacza regularne karmienie, a to z kolei oznacza dużo wyrzucanego zakwasu. Dziś spróbujemy sobie z tym poradzić.

Continue reading “Savoury biscuits with sourdough. Ciastka wytrawne z zakwasem.”

Gluten-free bread. Chleb bezglutenowy.

Long long time ago, when we were beginning our adventure with bread, I wanted to try and bake something with a technical challenge. I quickly chose gluten-free bread.

Dawno dawno temu, kiedy rozpoczynaliśmy naszą przygodę z chlebem, chciałm spróbować upiec coś, co byłoby technicznym wyzwaniem. Szybko wybrałem chleb bezglutenowy.

Continue reading “Gluten-free bread. Chleb bezglutenowy.”

Semolina bread. Chleb z semoliną (grysikiem, kaszą manną).

Do you like to make fancy looking loaves? This is what attracted my attention in this recipe. I simply had to make it.

Czy lubicie fikuśnie wyglądające bochenki? To przyciągnęło moją uwagę w tym chlebie. Zwyczajnie musiałem go zrobić.

Continue reading “Semolina bread. Chleb z semoliną (grysikiem, kaszą manną).”