Apple & Cider sorbet. Sorbet z jabłek i cydru

Recent heatwave has motivated me to make some ice cream. I have a mixer attachment to make them, but never got them right before. This time i made some traditional, but because Gosia is avoiding dairy products, I also made a sorbet with her in mind. It’s very easy and you can also make it without an ice cream maker.

Ostatnia fala upałów zmotywowała mnie do zrobienia lodów. Mamy dodatek do miksera do tego, ale jeszcze nigdy mi dobrze nie wyszły. Tym razem zrobiłem trochę tradycyjnych, ale Gosia unika nabiału, więc zrobiłem i sorbet. Jest bardzo łatwy w wykonaniu i można go też zrobić bez maszynki do lodów.

Continue reading “Apple & Cider sorbet. Sorbet z jabłek i cydru”

Gluten

What do you do on Saturday morning, when your child wakes up a bit too early and you really want to do something you hoped to do on your own? I did an experiment.

Co robisz w sobotę rano, gdy Twoje dziecko budzi się ociupinkę zbyt wcześnie, a Ty chcesz zrobić coś, i zrobić to w spokoju? Ja wykonałem eksperyment.

Continue reading “Gluten”

Gluten free burger buns. Bezglutenowe bułki burgerowe.

It is a blessing not to have an allergy. You can eat anything edible, follow any diet.  When you’re celiac it’s not so beautiful any longer.

To błogosławieństwo nie mieć alergii. Możesz jeść wszystko wszystko, co jadalne, pójść na dowolną dietę. Kiedy masz celiakię, nie jest już tak pięknie.

Continue reading “Gluten free burger buns. Bezglutenowe bułki burgerowe.”