Panettone

I mentioned to my friend from Italy that I was planning to make Panettone. He commented that the time was just right for it. Here it is then.

Wspomniałem mojemu koledze z Włoch, że planuję zrobić Panettone. On skomentował, że to najlepszy moment na to. Oto przepis. Continue reading “Panettone”

Breakfast rolls. Bułki śniadaniowe.

Every now and then we realise in the evening that there’s no bread for breakfast. Not awesome. After another evening like that Gosia found the breakfast rolls recipe, and here they are.

Co jakiś czas orientujemy się wieczorem, że nie ma chleba na śniadanie. Niewybornie. Po kolejnym takim wieczorze Gosia znalazła przepis na bułki śniadaniowe. Oto one.

Continue reading “Breakfast rolls. Bułki śniadaniowe.”

Savoury biscuits with sourdough. Ciastka wytrawne z zakwasem.

We store must of our sourdoughs in the fridge, but the one made with Helena is kept in room temperature. This means regular feeding, and this means a lot of discarded sourdough. We’re learning to tackle this today.

Większość naszych zakwasów trzymamy w lodówce, ale ten zrobiony z Heleną stoi na blacie kuchennym. To oznacza regularne karmienie, a to z kolei oznacza dużo wyrzucanego zakwasu. Dziś spróbujemy sobie z tym poradzić.

Continue reading “Savoury biscuits with sourdough. Ciastka wytrawne z zakwasem.”

Sourdough waffles. Gofry z zakwasem

Sometimes you get too much starter. You may decide to throw some away, but you may also decide to keep it and make use of it. This recipe is one of ideas to handle the surplus.

Czasem będziesz mieć zbyt dużo zakwasu. Możesz trochę wyrzucić, ale możesz go wykorzystać. Ten przepis jest jednym z przykładów, jak poradzić sobie z naddatkiem.

Continue reading “Sourdough waffles. Gofry z zakwasem”