Cheesy Sausage Rolls. Bułeczki z serem i kiełbasą

Bonfire Night in UK is a celebration connected to an unsuccessful attempt to assassinate the King. Currently it focuses on bonfires and firework displays. Last year we went to the Lordship Recreation Ground to see the Alexandra Palace fireworks show and it was a brilliant sight (without the smoke and noise), so we decided to do it again this year.

Noc Guya Fawkesa nawiązuje do nieudanego zamachu na króla. Obecnie jej kwintesencją są ogniska i pokazy sztucznych ogni. W zeszłym roku byliśmy w Lordship Recreation Ground żeby zobaczyć pokaz z Alexandra Palace i było to świetne doświadczenie (bez dymu i hałasu), więc postanowiliśmy powtórzyć je i w tym roku.

Continue reading “Cheesy Sausage Rolls. Bułeczki z serem i kiełbasą”

Bagels. Bajgle.

Oh, I love to have a good bagel from time to time. The first one I remember was in August 2010, in Galway. Since then, I had a bagel here and there, but nothing special (apart from one with smoked salmon in The Lordship Hub). Now that I happen to bake bread, it seems like a good time to make a proper bagel or fourteen.

Uwielbiam od czasu do czasu zjeść dobrego bajgla. Pierwszy raz jadłem takiego w sierpniu 2010 w Galway. Od tego czasu sprawiałem sobie jednego od czasu do czasu, ale zazwyczaj nie było to nic wyjątkowego (poza kanapką z wędzonym łososiem w The Lordship Hub). Teraz, gdy piekę, wydaje się dobrym pomysłem upieczenie jednego czy czternastu.

Continue reading “Bagels. Bajgle.”