On baking: flour and fat. O pieczeniu: mąka i tłuszcz.

No recipe today, some theory instead. First part: on flour and fat.

Dziś bez przepisu, tylko z teorią. Pierwsza część: o mące i tłuszczach.

Wersja polska poniżej.

In summer I have joined a new blogging platform called Steemit. I have met wonderful people there and learned new things. I have translated one of the post series on theory behind baking. @allaboutpastres has let me republish it here. First part comes today. Here is the source.


I love the science behind ingredients because if you understand why something works in a particular way, then when it doesn’t,  you can put the recipe right next time.

Luckily, most recipes you use are balanced; but it is good to be aware of how ingredients interact with each other, and what their purpose in the recipe is.

babka
Source: https://pixabay.com/en/cake-guglhupf-bowl-cake-bake-2048865/

In general, baking ingredients fall into two categories – those whose job it is to strengthen the structure of baked goods and those who are there to weaken it.  Let me explain further.

Bread requires a strong structure to keep the bread from collapsing down during the long proving and baking process. It can’t just be a strong structure though, it also needs a soft crumb or it would be inedible.

If you have eaten sourdough bread which has no fat – just starter, flour, salt and water, the bread is quite tough and chewy with a strong crust.

Bread
Source: https://pixabay.com/en/bread-sourdough-artisan-fresh-2256006/

Brioche which has a very soft crumb and crust is enriched with lots of butter, giving the characteristics which are loved by all; and is mostly made the same way!

Brioche
Source: https://pixabay.com/en/nanterre-brioches-head-sugar-1614086/

Two completely different breads, one with strength and substance, one soft and very buttery. The addition of a weakener, the butter, changes the characteristics of the bread.

Colour, flavour, shape, texture and volume in baking are brought about by the balance and relationship between ingredients.

Kremit kneading dough
Source: https://pixabay.com/en/kermit-bake-rolling-pin-egg-flour-1706059/

To give you another example:  If your cake bakes with a ‘dome’ in the middle there is too much raising agent (a weakener), being used and this must be reduced.  Correspondingly, If your cake bakes with a dip, there is too little raising agent used, so must be increased (unless of course, you have under-baked, giving you a ‘soggy’ middle!).

Chocolate cake
Source: https://pixabay.com/en/swede-cakes-chocolate-cake-cake-2123191/

Balanced Ingredients = Faultless Baking!

Flour, whole egg, egg whites, water and milk are there to strengthen and give structure to your baking.

Fats, sugar, egg yolks and leaveners (raising agents ), weaken the structure making your baking short, crumbly, rich and moist.

Cake
Source: https://pixabay.com/en/christmas-stollen-christmas-sweets-1768907/

Flour in baking

Let’s go into a little bit more detail by considering bread again. The protein within wheat flour (the gluten): in bread flour, has up to 12% protein. This is needed to hold up the bread during proving and baking. If pastry flour with approximately 9% protein is used instead, bread cannot rise as high. There is insufficient length in the protein chains to hold up the structure which will result in hard and stumpy bread.

Bread
Source: https://pixabay.com/en/bread-wholemeal-bread-integral-1667205/

Wholemeal flour has less protein due to the milling of the whole grain. This is why wholemeal bread made at home is always ‘dumpy’.  In part due to the reduced protein levels; but also due to the bran particles in the flour, which cuts into the protein chains making them shorter and irregular.

Professional bakers put chemical conditioners into the recipe to ensure protein chain formation, and well risen loaves.

Bread and wine
Source: https://pixabay.com/en/aperitif-wine-drink-glass-2027177/

Water, when added to flour allows the protein chains to develop. The starch part of flour absorbs the water and act as the filler giving volume and helping with the structure.

Mice in bread
Source: https://pixabay.com/en/mastomys-mice-nager-rodents-pets-332686/

Fat in baking

When fat is added to a bread recipe (as in brioche), it ‘cotes’ the flour molecules reducing protein chain development; as all of the water cannot get through the fat to develop the protein in the flour.  This is very advantageous when making pastry.

A pie
Source: https://pixabay.com/en/meat-pie-pie-puff-pastry-warm-meal-514423/

The broken protein chains mean pastry is ‘flaky’ and ‘short’.  This is why bread recipes generally include only a small amount of fat, while pastry has much more. The higher the fat content in pastry the shorter the pastry, as the length of chains are shortened by the fat.

Everyday short crust pastry contains a flour to fat ratio of: 2:1 (i.e. twice flour to fat).  The finest sable pastry has a flour to fat ratio of 1:1 (i.e. equal flour to fat), it is very short and very rich; and very difficult to handle.

Jammy dodgers
Source: https://pixabay.com/en/advent-cookie-gift-1792250/

Fat also adds flavour depending upon which fat is used.  Butter imparts its flavour to the pastry, while vegetable shortening has no flavour; it just gives its ‘shortening’ properties to pastry. Unlike butter, vegetable shortening and lard contain no water; you are less likely to make tough pastry when using these.

Never use the ‘whipped’ margarine/butter sold today, they are ‘whipped’ with water – as much as 25%.  Remember, the gluten chains begin to develop as soon as water is introduced, so using a fat which includes water, can result in ‘tough’ pastry if you are not careful.

Apple pie
Source https://pixabay.com/en/apple-pie-lattice-dessert-crust-1205471/

Enough for now I think; we’ll look at more of the ingredients next time, in particular, eggs!

Wersja polska

Latem dołączyłem do nowej platformy blogerskiej, zwanej Steemit. Poznałem wspaniałych ludzi i nauczyłem się nowych rzeczy. Przetłumaczyłem na język polski serię artykułów z teorią na temat pieczenia. @allaboutpastres pozwoliła mi ją tu opublikować. Dziś pierwsza część. Źródło tu.


Uwielbiam naukowy aspekt składników, ponieważ gdy rozumiesz, czemu coś działa w określony sposób i kiedy nie działa, możesz tak zmienić przepis, aby za drugim razem wyszło.

Na szczęście większość przepisów, z którymi się spotkasz, jest wyważonych, jednak dobrze wiedzieć, jak składniki oddziałują na siebie i jaki jest ich cel w przepisie.

babka
Źródło: https://pixabay.com/en/cake-guglhupf-bowl-cake-bake-2048865/

Generalnie rzecz ujmując, składniki można podzielić na dwie grupy – te, których zadaniem jest wzmocnić strukturę wypieku oraz te, których celem jest osłabić strukturę wypieku. Pozwólcie, że wyjaśnię.

Chleb wymaga mocnej struktury, aby się nie zapadł podczas długo trwającego wyrastania i pieczenia. Nie może to być jednak jedynie mocna struktura, miękisz musi być delikatny, albo chleb będzie nie jadalny.

Jeśli jadłeś chleb na zakwasie, który nie ma w sobie tłuszczu – jedynie zakwas, mąkę, sól i wodę, chleb jest dość sztywny i twardy, z mocną skórką.

Bread
Źródło: https://pixabay.com/en/bread-sourdough-artisan-fresh-2256006/

Drożdżówki (brioszki), które mają bardzo delikatne miękisz i skórkę, zawierają w sobie dużo masła, co daje im uwielbiane przez wszystkich właściwości; a przecież większość przygotowań jest takich samych jak w przypadku chleba!

Brioche
Źródło: https://pixabay.com/en/nanterre-brioches-head-sugar-1614086/

Dwa całkiem różne chleby: jeden z siłą i treścią, jeden mięciutki i bardzo maślany. Dodatek osłabiacza, masła, zmienia właściwości chleba.

Kolor, smak, kształt, struktura i objętość w pieczeniu wynika z równowagi i relacji między składnikami.

Kremit kneading dough
Źródło: https://pixabay.com/en/kermit-bake-rolling-pin-egg-flour-1706059/

Inny przykład: Jeśli Twoje wypieki mają na środku “kopułę”, w cieście jest zbyt dużo czynnika wyrastającego (osłabiacza) i trzeba go ograniczyć. Odpowiednio, jeśli twoje ciasto jest zapadnięte, jest go za mało, więc trzeba go dodać (chyba że jest niedopieczone i środek jest surowy).

Chocolate cake
Źródło: https://pixabay.com/en/swede-cakes-chocolate-cake-cake-2123191/

Wyważone składniki = bezbłędne pieczenie!

Mąka, całe jajka, białka jajek, woda i mleko wzmacniają i nadają strukturę wypiekowi.

Tłuszcze, cukry, żółtka jajek i czynniki podnoszące (soda, proszek do pieczenia) osłabiają strukturę i sprawiają, że ciasto jest kruche i wilgotne.

Cake
Źródło: https://pixabay.com/en/christmas-stollen-christmas-sweets-1768907/

Mąka w pieczeniu

Przyjrzyjmy się trochę dokładniej mące, patrząc ponownie na chleb. Białko w mące pszennej (gluten): w mące chlebowej jest do 12% białka. To jest konieczne, aby utrzymać strukturę ciasta podczas wyrastania i pieczenia. Jeśli zostanie użyta mąka tortowa, która ma około 9% białka, chleb nie wyrośnie tak bardzo. Łańcuchy białkowe nie mają dostatecznej długości, aby utrzymać strukturę i chleb wyjdzie twardy i gęsty.

Bread
Źródło: https://pixabay.com/en/bread-wholemeal-bread-integral-1667205/

Mąka pełnoziarnista ma mniej białek z uwagi na zawartość całego ziarna. To dlatego chleb pełnoziarnisty zawsze jest bardzo gęsty i wilgotny. Po części dzieje się to przez niską zawartość białka; jednak po części przez cząstki otrąb w mące, które rozrywają łańcuchy białkowe i nadają im krótszą i nieregularną postać.

Profesjonalni piekarze dodają chemiczne uzdatniacze do ciasta, aby zapewnić dostatecznie uformowane łańcuchy białek i ładnie wyrośnięte bochenki.

Bread and wine
Źródło: https://pixabay.com/en/aperitif-wine-drink-glass-2027177/

Woda, dodana do mąki, powoduje rozwój łańcuchów białek. Skrobia zaś wchłania wodę i działa jak wypełniacz, dodając treść i pomagając strukturze.

Mice in bread
Źródło: https://pixabay.com/en/mastomys-mice-nager-rodents-pets-332686/

Tłuszcz w pieczeniu

Kiedy w przepisie na ciasto dodawany jest tłuszcz (jak w drożdżówce), obtacza cząstki mąki, ograniczając rozwój siatki glutenowej – cała woda nie może przebić się przez tłuszcz do mąki. Przy robieniu ciastek jest to bardzo korzystne.

A pie
Źródło: https://pixabay.com/en/meat-pie-pie-puff-pastry-warm-meal-514423/

Rozerwane łańcuchy białkowe oznaczają, że ciasto jest kruche lub formuje płaty. Dlatego przepisy na chleb zazwyczaj zawierają niewielką ilość tłuszczu, podczas gdy ciastka mają znacznie więcej. Im więcej tłuszczu w cieście tym bardziej kruche ciasto, gdyż długość łańcuchów białkowych jest ograniczana przez tłuszcz.

Powszechne kruche ciasto ma wagowy stosunek masła do tłuszczu 2:1 (dwie jednostki mąki, jedna masła). A najkruchsze ciasto (autorka wykorzystała tu słowo “sable” pochodzące od francuskiego “piasek”; nie wiem czy kruchość ciasta się stopniuje, wybaczcie – przyp. tłum.) ma stosunek wagowy masła do tłuszczu 1:1 (tyle samo tłuszczu do mąki), jest kruche i bardzo trudne w obróbce.

Jammy dodgers
Źródło: https://pixabay.com/en/advent-cookie-gift-1792250/

Tłuszcz również dodaje smak, zależnie od użytego rodzaju. Masło mocno zmienia smak ciasta, podczas gdy tłuszcze roślinne nie mają wyróżniającego się smaku; pełnią tylko funkcję “kruszącą” w cieście. W przeciwieństwie do masła, roślinne tłuszcze i smalec nie zawierają wody. Ciasto które z nich zrobisz, nie będzie nigdy sztywne, tylko kruche.

Nigdy nie używaj ubijanej margaryny czy masła, dostępnych obecnie w sklepach, one są “ubijane” z użyciem wody – nawet 25%. Pamiętaj, łańcuchy glutenowe rozwijają się jak tylko pojawi się woda, więc użycie tłuszczu z zawartością wody może doprowadzić do powstania twardego/sztywnego ciasta, jeśli nie zachowasz należytej ostrożności.

Apple pie
Źródło https://pixabay.com/en/apple-pie-lattice-dessert-crust-1205471/

Na dziś chyba wystarczy; na kolejne składniki popatrzymy następnym razem, konkretnie na jajka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *